18 02, 2016
  • ISGlogo2-compressor

FO za dobijanje licence

18 02, 2016
  • ISGlogo2-compressor

Obuke radnika FO/PPZ/CIT

Obuka Kompanija Inex Plus ovlašćena je od strane nadležnog organa (MUP Republike Srbije) da sprovodi stručnu obuku lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja (O1) i stručnu obuku lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima [...]