18 02, 2016
  • ISGlogo2-compressor

Bezbednosni konsalting

Bezbednosni konsalting Bezbednosni konsalting je usluga koju Inex Plus pruža na bazi stručne osposobljenosti i višegodišnjih iskustava svojih zaposlenih. Pored specifičnih zahteva naših klijenata, koji se definišu posebnim ugovorom, ova usluga može obuhvatati: Analizu postojećeg stanja bezbednosti i sistema zaštite Predlog mera zaštite poslovanja Izrada planske dokumentacije iz oblasti bezbednosti (bezbednosna procena objekata, kategorizacija [...]

18 02, 2016
  • ISGlogo2-compressor

Izrada bezbednosnih procedura

18 02, 2016
  • ISGlogo2-compressor

Izrada planske dokumentacije iz oblasti bezbednosti

18 02, 2016
  • ISGlogo2-compressor

Predlog mera zaštite poslovanja

18 02, 2016
  • ISGlogo2-compressor

Analiza postojećeg stanja bezbednosti i sistema zaštite

18 02, 2016
  • ISGlogo2-compressor

Izrada bezbednosnih procena