Fizičko obezbeđenje objekata

Fizičko obezbeđenje objekata determinisano je našom ekspertizom, specifičnim potrebama i zahtevima klijenata, kao i zakonskim odredbama.

Svaki naš radnik koji se angažuje na poslovima fizičkog obezbeđenja odabran je putem pažljive selekcije gde se posebna pažnja poklanja proveri zdravstvenog stanja, psiho-fizičkih sposobnosti i bezbednosne podobnosti, kao i pripremi i osposobljavanju za buduće angažovanje. Svi naši izvršioci su sertifikovani za zaštitu od požara, a obučavaju se i za rad sa kontra diverzionim vratima i metal detektorima.

U mogućnosti smo da izađemo u susret specifičnim zahtevima klijenata, kao što su angažovanje izvršilaca koji govore strani jezik, izvršilaca sa naoružanjem, izvršilaca bez naoružanja…

Usluga je obezbeđena polisom od profesionalne odgovornosti pa je rizik klijenta sveden na minimalnu meru. Sa posebnom pažnjom obezbeđujemo objekte sa visoko rizičnom delatnošću.

U kombinaciji sa fizičkim obezbeđenjem radimo i protivpožarno obezbeđenje sa radnicima koji su licencirani od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, i koji svoj posao obavljaju u posebno izrađenim i atestiranim uniformama za vatrogasce.