Obezbeđenje lica – VIP obezbeđenje

Obezbeđenje lica, VIP obezbeđenje ili popularno bodigard je vrsta usluge koju sprovode specijalno obučeni izvršioci koji u svom poslu koriste savremenu zaštitnu opremu i tehnička pomagala.

Fizička zaštita se obavlja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju koji propisuje način vršenja usluge ličnog obezbeđenja, odnosno fizičke zaštite lica.

Kao dodatna usluga postoji mogućnost iznajmljivanja luksuznih vozila zajedno sa našim vozačima za potrebe prevoza u poslovne ili privatne svrhe.