Bezbednost i zdravlje na radu

Svi poslovni subjekti su u zakonskoj obavezi da organizuju i sprovode bezbednost i zdravlje na radu. Mi smo licencirani od strane Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a u vezi sa time pružamo sledeće usluge:

  • Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
  • Izrada pravilnika kojim se reguliše materija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Edukacija menadžmenta klijenta radi upoznavanja sa pravima i obavezama koje proističu iz Zakona
  • Mesečno servisiranje poslova u pomenutoj oblasti od strane ovlašćenog lica
  • Edukacija i testiranje zaposlenih iz materije bezbednosti i zdravlja na radu.