Bezbednosni konsalting

Bezbednosni konsalting je usluga koju Inex Plus pruža na bazi stručne osposobljenosti i višegodišnjih iskustava svojih zaposlenih. Pored specifičnih zahteva naših klijenata, koji se definišu posebnim ugovorom, ova usluga može obuhvatati:

  • Analizu postojećeg stanja bezbednosti i sistema zaštite
  • Predlog mera zaštite poslovanja
  • Izrada planske dokumentacije iz oblasti bezbednosti (bezbednosna procena objekata, kategorizacija ugroženosti organizacionih delova klijenta, plan obezbeđenja organizacionih delova)
  • Izrada bezbednosnih procedura